Miscellaneous Insurance

what is Miscellaneous Insurance ? Miscellaneous Insurance mukhtalif noiyat ke khatraat mein bema tahaffuz ke liye aap risk se azad ho saktay hain! wasee tar sanati khadshaat ko bhi cover …

Read More

Marine Insurance

what is Marine Insurance ? Marine Insurance behri cargo transit policia androon malik safar ke khadshaat neez bain al aqwami safri khatraat dono ko tahaffuz dainay ke liye jari ki …

Read More

Fire Insurance

Fire Insurance standard fire policy ke sath, jo hadsati atishzadgi ke baais nuqsaan ki talaafi par mushtamil hai, mukhtalif izafi sooraton mein bema tahaffuz diya jata hai jis mein fasadaat …

Read More

Health Insurance

What is Health Insurance ? Ans- health Insurance corporate sarfeen aur idaron ko pesha warana amlay aur maliyati istehkaam ke zariye health care ki zaroorat ka munazzam hal paish kar …

Read More